Nowe akcje i warranty w Budopolu

Nowe akcje i warranty w Budopolu

[14.07.2014] Znajdujący się w upadłości układowej Budopol – Wrocław S.A. szuka nowych kapitałów. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zapadły w tej materii ważne decyzje.

Otóż posiadacze akcji zdecydowali przede wszystkim o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 500 tys. zł bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Jest to dość poważna kwestia, bo w przypadku pełnego powodzenia emisji, nowe papiery odpowiadałyby za 49 proc. kapitału. Spółka zamierza stworzyć do 50 mln papierów serii J, o wartości nominalnej 0,01 zł każdy. Co ciekawe, ich cena emisyjna miałaby być jednak czterokrotnie wyższa i wynieść 0,04 zł. To jednak nie powinno dziwić – obecnie kurs Budopolu i tak jest nieco wyższy i wynosi 0,1 zł. Cała operacja ma przybrać formę subskrypcji prywatnej, a zawarcie umów instrumentów ma nastąpić najpóźniej do 7 stycznia przyszłego roku.

W efekcie, kapitał zakładowy Budopolu wynosiłby maksymalnie 1,02 mln zł i dzielił się na:

–  100.000 akcji serii A,
– 700.000 akcji serii B,
– 700.000 akcji serii C,
– 1.500.000 akcji serii D,
– 1.500.000 akcji serii E,
– 7.500.000 akcji serii F,
– 1.000.000 akcji serii G,
– 13.0.000 akcji serii H,
– do 50.000.000 akcji serii J.

To jednak nie wszystko, o czym zdecydowano. Przegłosowano bowiem także warunkowe podwyższenie kapitału o nie więcej niż 1 mln zł (w ramach emisji do 100 mln papierów serii K) bez prawa poboru w celu przyznania praw do objęcia instrumentów posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych serii K, które również wyemitowano. Warto zauważyć, że cena obejmowania instrumentów serii K będzie wynosiła tyle, ile w przypadku serii J – będzie to więc 0,04 zł. Termin wykonania praw do objęcia tych papierów mija lipca 2017 roku.

Budopol Wrocław S.A. jest firmą budowlaną działającą na rynku dolnośląskim od ponad 50 lat! Specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług budowlano-montażowych.

Treści dostarcza Portal FinWeb.pl

Oceń ten artykuł: