Zmiany na NewConnect

Zmiany na NewConnect

[08.02.2012] Zainteresowanie rynkiem NewConnect systematycznie rośnie. Polscy przedsiębiorcy widzą w nim atrakcyjne źródło kapitału i doceniają nieuciążliwe procedury.

Wywiad z Moniką Rękawek, specjalistą w Dziale Rozwoju Rynku NewConnect, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA

2011 rok na NewConnect można nazwać udanym. Jakie spółki cieszyły się największym zainteresowaniem wśród inwestorów?

Rzeczywiście, rok 2011 był bardzo obfity pod względem debiutów spółek na rynku NewConnect. Od początku roku lista emitentów wydłużyła się o ponad 160 firm, co w ponad czteroletniej historii NewConnect stanowi rekord. Każdy niemalże debiut został z kolei poprzedzony ofertą sprzedaży akcji, co świadczy o tym, że rynek NewConnect spełnia swoje podstawowe zadanie – stanowi źródło kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Szczególnym powodzeniem inwestorów cieszyły się w 2011 roku spółki z branży handlowej oraz te z kategorii "usługi inne niż finansowe". Popularne były również debiuty spółek z branży usług finansowych oraz usług ochrony zdrowia. Generalnie, rynek NewConnect nie zamyka się na żaden konkretny rodzaj działalności emitentów, lecz otwiera swoje drzwi dla spółek z rożnych branż i będących w różnych stadiach rozwoju.

Jakie zainteresowanie rynkiem NewConnect prognozują Państwo w 2012 roku?

Spodziewamy się, że zainteresowanie rynkiem NewConnect wśród spółek nie zmaleje, wręcz przeciwnie. Przedsiębiorcy bowiem coraz lepiej zdają sobie sprawę z możliwości pozyskania kapitału na tym rynku, doceniając przy tym nieuciążliwe procedury. Na przeszkodzie do zrealizowania planów giełdowych mogą jednak stanąć spółkom zawirowania na światowych rynkach i wynikająca z tego wzmożona ostrożność inwestorów. Ta z kolei może wpłynąć na zmniejszenie możliwości plasowania emisji potencjalnych emitentów rynku NewConnect. Zakładamy jednocześnie, że taki obrót spraw może być szansą dla spółek z mocnymi fundamentami i ugruntowaną pozycją, dla których debiut na rynku giełdowym stanowić będzie kolejny już element w biznesowej historii.

Firm oferujących innowacyjne technologie na NewConnect jest wciąż mniejszość. Czy spodziewają się Państwo większej liczby debiutów tego rodzaju spółek w 2012 roku?

Giełda stale i niezmiennie wspiera rozwój innowacyjności wśród przedsiębiorstw. Współpraca z licznymi ośrodkami wspierającymi rozwój innowacyjnego biznesu przynosi owoce, jednak w tej dziedzinie należy raczej oczekiwać ewolucji, niż rewolucji.

Obecnie większość inwestorów na NC to inwestorzy indywidualni. Widać jednak większe zainteresowanie rynkiem przez fundusze inwestycyjne. Czy fundusze będą aktywniejsze w 2012 roku i od czego to zależy?

Faktycznie, z roku na rok zmienia się "układ sił" inwestorów biorących udział w ofertach na rynku NewConnect. Dominującą rolę na rynku NewConnect wciąż odgrywają inwestorzy indywidualni, lecz powoli rośnie zainteresowanie ze strony funduszy inwestycyjnych i innych inwestorów instytucjonalnych. Istnienie takiej a nie innej struktury inwestorów determinuje przede wszystkim najbardziej popularna na rynku NewConnect oferta prywatna, czyli oferta sprzedaży akcji kierowana do mniej niż 100, oznaczonych inwestorów. Ponadto, w licznych przypadkach, spółki przeprowadzają oferty o bardzo nieznacznej (jak na inwestora instytucjonalnego) wartości, co determinuje udział inwestorów indywidualnych.

Powoli, aczkolwiek stopniowo i stabilnie wzrasta zainteresowanie ze strony inwestorów instytucjonalnych, którzy coraz częściej znajdują na rynku NewConnect spółki będące w kręgu ich zainteresowania. Zakładając, że w przyszłym roku na sprzedaż swoich akcji liczyć będą mogły szczególnie firmy o ugruntowanej pozycji, zdaje się, że możemy również liczyć na wzrost aktywności funduszy inwestycyjnych na rynku NewConnect. Zwiększona aktywność ze strony funduszy w alternatywnym systemie jest, naszym zdaniem, potwierdzeniem jego wiarygodności, skuteczności i bezpieczeństwa.

W 2012 roku zmienią się warunki uzyskania licencji Autoryzowanego Doradcy. Każda firma powinna będzie mieć dwóch certyfikowanych doradców. Jakie są powody tych zmian?

Z początkiem 2012 r. każdy Autoryzowany Doradca (czyli firma doradcza, której GPW udziela autoryzacji do działania w alternatywnym systemie obrotu w zakresie przygotowania emitenta do debiutu i jego obsługi przez co najmniej rok od dnia pierwszego notowania) ma obowiązek zatrudniania co najmniej 2 osób z Certyfikatem Doradcy. Certyfikat ten może uzyskać każdy, kto podejdzie do organizowanego przez GPW egzaminu, sprawdzającego wiedzę niezbędną do świadczenia usług doradczych w zakresie alternatywnego systemu. Ponadto, każdy Autoryzowany Doradca będzie musiał wskazać przynajmniej jedną osobę-opiekuna (posiadającego Certyfikat) do obsługi danego klienta – emitenta rynku NewConnect.

Giełda, jako organizator rynku NewConnect dokłada wszelkich starań, by zarówno proces wprowadzania spółki do obrotu jak również sam obrót instrumentami finansowymi przebiegał według zadowalających standardów, gwarantujących bezpieczeństwo zarówno inwestorom jak i emitentom. Staramy się, by podmioty ubiegające się o notowanie na rynku, a także już na nim obecne, miały ze strony Autoryzowanych Doradców opiekę i wsparcie na każdym etapie tego procesu. Jesteśmy zdania, że wprowadzony obowiązek podniesie te standardy i będzie stanowił swoisty sprawdzian dla wiedzy, umiejętności i rzetelności Autoryzowanych Doradców.

Jakimi dodatkowymi kwalifikacjami będą się musieli wykazać doradcy?

Nie ustanawialiśmy żadnych szczególnych wymogów dla osób chcących przystąpić do egzaminu. Naszym zamierzeniem jest, by egzamin sprawdzał wiedzę z zakresu alternatywnego systemu obrotu – zarówno w ujęciu teoretycznym jak i praktycznym – tak, by uzyskać przekonanie, że Certyfikowany Doradca będzie merytorycznym przewodnikiem emitenta po rynku NewConnect.

Giełda prowadziła w 2011 roku intensywną reklamę poza granicami Polski. Jakich efektów tych działań się Państwo spodziewają w 2012 roku? Będzie więcej zagranicznych firm na warszawskim parkiecie?

To prawda, że rynek NewConnect budzi żywe zainteresowanie wśród spółek zagranicznych. Entuzjastyczne reakcje i opinie zagranicznych podmiotów stanowią dla nas dowód na to, że NewConnect stanowi dobrą ofertę nie tylko dla rodzimej przedsiębiorczości. Szczególnie cieszy nas, że – mając do wyboru inne podobne rynki istniejące w różnych stronach Europy i świata – zagraniczne podmioty wybierają właśnie NewConnect, jako najbardziej prężny i perspektywiczny. Staramy się wychodzić naprzeciw temu zapotrzebowaniu i wspierać europejskie i pozaeuropejskie przedsiębiorstwa w tej drodze. Oczywiście, otwieranie się zagranicznych spółek na polski rynek nie odbywa się z dnia na dzień – w tej dziedzinie również potrzeba czasu i wysiłku.

Rozmawiała Olga Yanusik

Treści dostarcza: Investment Tribune

Oceń ten artykuł: