Forfaiting – oferta banków

Portal Elfin.Pl: Co to jest forfaiting?
"Forfaiting jest sposobem finansowania rozliczeń pomiędzy eksporterem a importerem. Polega na zbyciu przez eksportera wierzytelności o odroczonym terminie płatności, zabezpieczonych w formie weksla własnego importera lub traty (weksla trasowanego) akceptowanej przez importera."

Forfaiting (dyskonto należności terminowych ) w Fortis Banku
"Forfaiting jest zakupem przez bank wierzytelności terminowych w złotych i walutach obcych, powstałych poprzez realizację dostaw towarów lub usług, według uzgodnionej stopy dyskontowej, z wyłączeniem prawa regresu w stosunku do podmiotu zbywającego. Dokonywany jest przeważnie w formie dyskonta weksli własnych i trasowanych z awalem bankowym lub bez, oraz akredytyw dokumentowych z odroczonymi terminami płatności."

Trade & Forfaiting Review
Czasopismo w języku angielskim, które jest w całości poświęcone problematyce związanej z forfaitingiem.

Nota prawna: Przed użyciem strony "Forfaiting – oferta banków" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

>>> POWRÓT
do strony głównej "Encyklopedii Prawa"