Vienna Life podpowiada jak zdobyć finansowanie na własny biznes

Vienna Life podpowiada jak zdobyć finansowanie na własny biznes

W dobie innowacji i wciąż powstających start-upów cyklicznie pojawiają się pytania o finansowanie działalności gospodarczych. Według niektórych źródeł, w 2018 roku ponad 90 proc. firm zamierza finansować swój rozwój ze środków własnych (wzrost o 10 pp. w stosunku do roku 2017), podczas gdy zaledwie ponad 27 proc. planuje skorzystać ze środków pochodzących z programów Unii Europejskiej.

Obecnie podmioty gospodarcze mają do dyspozycji różnorodne formy finansowania. Zapotrzebowanie na kapitał jest uzależnione od wielu czynników, np.: stopnia rozwoju przedsiębiorstwa, czy rodzaju i ryzyka projektu. Wiele zależy od opracowanego biznes planu. Również zróżnicowane są sposoby pozyskiwania finansowania oraz ich dostępność. W konsekwencji wiele potencjalnych źródeł kapitału, z uwagi na konieczność spełnienia wymogów stawianych przez ich właścicieli, staje się nieosiągalnych dla niektórych zainteresowanych podmiotów, które chciałyby założyć własny biznes.

W praktyce, w początkowym okresie działalności, przedsiębiorstwa finansowane są najczęściej ze środków własnych założycieli oraz z wypracowywanych zysków, co wydawać się może najprostszą i najtańszą metodą finansowania projektów inwestycyjnych. Jednak w miarę rosnących potrzeb źródła te mogą okazać się niewystarczające i właściciele muszą podjąć decyzję o pozyskaniu środków zewnętrznych, np. od podmiotów komercyjnych.

Finansowanie własne czy zewnętrzne?

Podmiotami komercyjnymi finansującymi biznes są przede wszystkim banki. Największe z nich dysponują dosyć zróżnicowaną ofertą kredytową dla firm. Dodatkowo większość z nich oferuje produkty dedykowane bezpośrednio przedsiębiorcom z sektora MŚP, a niektóre również kredyty na rozpoczęcie działalności gospodarczej („kredyty na start”). Instrumentami finansowania przedsiębiorstw są jednak nie tylko kredyty, ale również leasing czy faktoring. Warto więc zastanowić się nad taką formą pozyskania funduszy.

Dobrym pomysłem jest również zagłębienie się w warunki otrzymania dotacji unijnej lub dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy. Wysokość dotacji dla nowych firm może wynieść odpowiednio, 40 tys. w przypadku dotacji z UE lub 20 tys. w przypadku dotacji z PUP. Trzeba jednak spełnić szereg wymogów, aby ubiegać się o takie wsparcie.

Firmy mogą pozyskiwać środki również z programów regionalnych, przeprowadzanych w ramach poszczególnych województw.

Pozyskiwanie finansowania ze środków Unii Europejskiej możliwe jest również poprzez ramowe programy UE na lata 2014-2020, czyli np. COSME czy Horyzont 2020. W ich przypadku, wsparcie odbywa się nie w ramach dotacji, a za pomocą instrumentów finansowych w postaci preferencyjnych kredytów inwestycyjnych i obrotowych, leasingu czy pożyczek.

Oferta dostępna jest dla szerokiej gamy przedsiębiorców – skorzystać z niej mogą zarówno osoby rozpoczynające działalność, jak i funkcjonujący już przedsiębiorcy sektora MŚP oraz duże firmy. Jednak według badań Fundacji Kronenberga, tylko co trzeci mikroprzedsiębiorca próbował korzystać z funduszy unijnych.

Dane na temat zdobywania funduszy na sfinansowanie działalności zostały przedstawione m.in. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w publikacji: „Raport o stanie sektora MŚP 2017”.

Okazuje się, że z zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji korzysta wciąż bardzo niewiele przedsiębiorstw z sektora MŚP. Z kredytów i pożyczek krajowych korzysta w tym celu niewiele ponad 17,5 proc. z nich. Generalne nakłady inwestycyjne MSP w ponad 62 proc. przypadków pochodzą ze środków własnych.

Co można zrobić, aby zgromadzić odpowiedni budżet własny?

Bardzo ważne jest, aby przyjmować realistyczne założenia. Jeśli biznesplan został dobrze wykonany, powinien zawierać informacje o kosztach początkowych, a także przewidywać wszystkie koszty stałe, które będą ponoszone w pierwszych miesiącach działalności.

Pierwszym źródłem, do którego należy sięgnąć jest własna kieszeń. Pokrycie pierwszych wydatków z własnych oszczędności nie tylko chroni przed zadłużeniem, ale także działa motywująco, ponieważ nikt nie lubi tracić zgromadzonych funduszy. Oszczędności można gromadzić na różne sposoby i poprzez różne narzędzia. Najważniejsza jest regularność oraz odkładanie nawet niewielkich sum.

Wskazówki jak to robić można znaleźć między innymi na portalu przygotowanym przez Vienna Life – Viem.pl. Przygotowują go eksperci – zarówno naukowcy, specjaliści TFI, jak i praktycy, na co dzień doradzający klientom. Celem platformy jest dostarczenie rzetelnych, merytorycznych, a przy tym napisanych w przystępny sposób informacji nt. finansów każdemu, niezależnie od zasobności posiadanego portfela.

Często dobrym pomysłem jest założenie prostszego biznesu, wymagającego mniejszych nakładów, aby zgromadzić odpowiedni kapitał. Tak zgromadzony budżet może pozwolić na pokrycie znaczących środków na start większego, bardziej wymagającego przedsięwzięcia.

W zależności od wielkości i potrzebnych nakładów, możliwości zdobycia kapitału jest wiele. Należy jednak dokładnie się przygotować i przeanalizować czy dane rozwiązanie jest odpowiednie dla nas. Często porada doradcy finansowego otwiera pole do nowych możliwości.

Źródło: Vienna Life

Oceń ten artykuł: