Minimalizacja ryzyka przy zakupie mieszkania

Aby uniknąć konsekwencji związanych z nieprzemyślanym zakupem nieruchomości, kupujący powinien zwrócić uwagę na kilka najistotniejszych kwestii przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Mimo, że wśród klientów na pierwotnym rynku nieruchomości wzrosła w ostatnich latach świadomość istnienia ryzyka podczas zakupu mieszkania, wciąż wiele osób nie zdaje sobie sprawy z występowania możliwych zagrożeń.

Decyzja o zakupie nieruchomości jest dla większości osób jedną z najważniejszych, podejmowanych w życiu. Ten fakt wynika głównie z wielkości angażowanego kapitału, który kupujących musi zainwestować w zakup lokalu mieszkalnego lub domu. Środki przeznaczone na zakup nieruchomości stanowią najczęściej oszczędności gromadzone przez wiele lat. Im więcej klient zamierza wydać na zakup nieruchomości, tym bardziej powinno zależeć mu na maksymalnym ograniczeniu ryzyka związanego z transakcją. Z pewnością przed podjęciem ostatecznej decyzji o zakupie warto zwrócić się po poradę do ekspertów działających w branży nieruchomości.

Na rynku funkcjonują firmy i kancelarie specjalizujące się w doradztwie prawnym i inwestycyjnym. Często zdarza się jednak tak, że kupujący w obliczu licznych wydatków związanych z transakcją starają się zaoszczędzić na ofercie specjalistów. W takiej sytuacji klient powinien być świadomy tego, że powinien zwrócić szczególną uwagę na kilka najważniejszych kwestii związanych z zakupem, które częściowo pozwolą zminimalizować ryzyko.

Po pierwsze kupujący powinien zanalizować lokalny rynek nieruchomości oraz ustalić jakie inwestycje realizował deweloper od którego planuje kupić mieszkanie. Wizyta w jednej z wcześniej wybudowanych inwestycji może dać klientowi wyobrażenie o jakości i dokładności wykonania. Oczywiście klient powinien ustalić, czy firma deweloperska z którą będzie podpisywał umowę nie znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji.

Podczas podpisywania ostatecznej umowy sprzedaży bardzo istotne jest, aby inwestycja posiadała ostateczną decyzję potwierdzającą pozwolenie na użytkowanie budynku. Kupując mieszkanie znajdujące się w trakcie budowy powinno się z kolei ustalić, czy deweloper posiada pozwolenie na budowę oraz czy inwestycja jest realizowana zgodnie z wcześniej zaplanowanym harmonogramem. Podczas podpisywania umowy przedwstępnej z deweloperem najlepiej jest zrobić to formie aktu notarialnego. Dzięki temu, w przypadku gdy deweloper odmówi zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży, kupujący może dochodzić swoich praw przed sądem.

Ważne jest również dokładne zweryfikowanie treści zawieranej umowy, pod kątem występowania klauzul abuzywnych. Listy tego typu niedozwolonych zapisów można znaleźć m.in. na stronach UOKiK. Klient nie powinien być m.in. pozbawiony prawa do rozwiązania umowy, odstąpienia od niej lub wypowiedzenia.

Podczas analizowania rynku warto zorientować się w planach zagospodarowania dzielnicy. Okazać się może bowiem, że obok spokojnego osiedla w przyszłości planowana jest arteria drogowa o wysokim natężeniu ruchu. Również podczas wyboru konkretnego mieszkania należy zwrócić uwagę, czy aktualny widok z okna może ulec zmianie w przyszłości. Zdarzyć się może, że plan zagospodarowania zezwala na powstanie wysokiego budynku, który w przyszłości może częściowo ograniczyć naświetlenie lokalu.

Oprócz kwestii związanych z wyborem konkretnej inwestycji istotne są również sprawy dotyczące finansowania zakupu. W sytuacji korzystania z opcji kredytu warto zwrócić się do polecanego doradcy, który dobierze właściwą ofertę do zapotrzebowania klienta i jego możliwości finansowych. Ostatnie lata zdecydowanie poprawiły sytuację klientów, którzy najczęściej nie muszą kupować już tzw. „dziury w ziemi”.

Deweloperzy proponują systemy płatności, które wymagają zaangażowania tylko części środków na etapie umowy przedwstępnej. Bezpieczeństwo nabywców poprawiły również zapisy ustawy deweloperskiej, która nakłada na deweloperów konieczność prowadzenia specjalnych rachunków powierniczych. Środki przelewane są na właściwe konto dewelopera proporcjonalnie do oddawania kolejnych etapów budowy.

Filip Jurczak

Treści dostarcza portal Gethome.pl

Oceń ten artykuł: