Jak wybrać działkę rolną pod budowę domu według nowych przepisów?

30 kwietnia bieżącego roku weszła w życie nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Wprowadza restrykcyjne ograniczenia obrotu nieruchomościami rolnymi.

Według niej nieruchomość rolną co do zasady może nabyć wyłącznie rolnik indywidualny, który prowadzi osobiście gospodarstwo rolne lub posiadał przez co najmniej pięć lat przed nabyciem nieruchomość rolną na terenie gminy, w której gospodarstwo się znajduje. Dodatkowo nabywca ma obowiązek osobistej jej uprawy przez 10 lat.

Restrykcje te dotyczą nieruchomości rolnych bez względu na ich położenie. Nie jest istotne czy znajdują się na wsi czy w obrębie miast. Przeznaczenie rolnicze wynika z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku jego braku widnieje w ewidencji gruntów jako użytki rolne.

Budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne

Osoby zainteresowane zabudową jednorodzinną nie powinny się martwić, ponieważ przeciętna działka przeznaczona na ten cel nie przekracza 1500 mkw. W tym miejscu trzeba jednak pamiętać, że zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, aby można było wydzielić działkę rolną o powierzchni mniejszej niż 3000 mkw., konieczne jest wcześniejsze uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Rolnik posiadający gospodarstwo rolne o odpowiednim w danej gminie rozmiarze może wybudować na swoim gruncie budynek mieszkalny. Warunkiem jest, aby nastąpiło to w tzw. zabudowie zagrodowej, co oznacza, że stawia się budynek mieszkalny łącznie z budynkami gospodarczymi.

Nowa ustawa dotyczy nieruchomości położonych w miastach, które często stanowią atrakcyjne lokalizacje pod nowe inwestycje, głównie wielomieszkaniowe. Niestety biorąc pod uwagę fakt, że aktualnie zaledwie 30% kraju posiada plan zagospodarowania przestrzennego, znaczna część niezabudowanych terenów położonych w miastach ma status działek rolnych.

Dlatego też, ograniczenia będą dotyczyły głównie budynków wielorodzinnych, co zdecydowanie nie podoba się deweloperom. Rozwiązaniem byłyby przepisy wyłączające spod ustawy tereny w granicach miast. Co prawda mają one status użytków rolnych, ale są to tereny przeznaczone pod inwestycje budowlane. Jako grunty rolne dyskwalifikuje je nie tylko lokalizacja, ale i słaba klasa.

Można ominąć przepisy?

Jeśli przyszły nabywca kupuje działkę do 30 arów nie musi być rolnikiem. Oznacza to, że możemy stać się właścicielami większej nieruchomości rolnej, jeśli kupimy pojedyncze działki nie większe niż 30 arów. Mogą one być zakupione nawet od tego samego właściciela. W ten sposób możemy powiększać swoją własność bez żadnych ograniczeń.

Można również zakupić już gotowy dom na działce zakwalifikowanej jako rolna. Należy jednak pamiętać, że nie może ona być większa niż 50 arów. Z działką zabudowaną można kupić grunty do niej przyległe, które umożliwiają odpowiednie wykorzystanie budynku czy przeznaczone zostaną na przydomowy ogródek. Warunkiem jest to, aby grunty w rozumieniu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych nie zostały wyłączone z produkcji rolnej oraz tworzyły zorganizowaną całość gospodarczą.

Aneta Filipczak

Treści dostarcza portal Gethome.pl

 

Oceń ten artykuł: