Stopy zwrotu | rentowność Funduszy emerytalnych OF

Stopy zwrotu |
rentowność Funduszy emerytalnych

Stopa zwrotu funduszu to wyrażony procentowo iloraz różnicy wartości jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego i wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego poprzedzającego okres 36 miesięcy oraz wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego poprzedzającego okres 36 miesięcy.

Miesiącem rozliczeniowym jest odpowiednio marzec i wrzesień. Otwarty fundusz, który przyjmował składki co najmniej przez 36 miesięcy, ustala na koniec marca i września każdego roku wysokość stopy zwrotu za ostatnie 36 miesięcy. Wysokość stopy zwrotu jest podawana do wiadomości organu nadzoru oraz na ogólnodostępnej stronie internetowej.

36-miesięczna stopa zwrotu

Stopy zwrotu OFE za okres od 30-09-2002 do 30-09-2005 roku
Stopy zwrotu OFE za okres od 29-03-2002 do 31-03-2005 roku
Stopy zwrotu OFE za okres od 28-09-2001 do 30-09-2004 roku

24-miesięczna stopa zwrotu

Stopy zwrotu OFE za okres od 29-03-2002 do 31-03-2004 roku
Stopy zwrotu OFE za okres od 31-12-2001 do 31-12-2003 roku
Stopy zwrotu OFE za okres od 28-09-2001 do 30-09-2003 roku
Stopy zwrotu OFE za okres od 29-06-2001 do 30-06-2003 roku

Stopy zwrotu OFE za okres od 30-03-2001 do 31-03-2003 roku
Stopy zwrotu OFE za okres od 29-12-2000 do 31-12-2002 roku

Stopy zwrotu OFE za okres od 29-09-2000 do 30-09-2002 roku

Stopy zwrotu OFE za okres od 30-06-2000 do 28-06-2002 roku
Stopy zwrotu OFE za okres od 31-03-2000 do 29-03-2002 roku

Stopy zwrotu OFE za okres od 31-12-1999 do 31-12-2001 roku
Stopy zwrotu OFE za okres od 30-09-1999 do 28-09-2001 roku

Stopy zwrotu OFE za okres od 30-06-1999 do 29-06-2001 roku

LINKI: Ranking funduszy emerytalnych

Przed użyciem strony Stopy zwrotu | rentowność Funduszy emerytalnych OF" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: