Zakład Ubezpieczeń Społecznych | Składki na ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych | Składki na ZUS

Poradniki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ZUS

Linki prowadzą do dokumentów znajdujących się bezpośrednio za serwerze ZUS:

Składki na ZUS – wiadomości ogólne

Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Dobrowolne składki na ZUS

Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

Składki ZUS od osób prowadzących działalność gospodarczą

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dla osób prowadzących działalność pozarolniczą

Składki ZUS od pracy zagranicą oraz ZUS od cudzoziemców

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce

Składki ZUS od duchownych

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Składki ZUS od niepełnosprawnych

Szczególne zasady finansowania, rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

Składki ZUS od osób na urlopach wychowawczych

Zasady rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński

Wypełnianie formularzy ZUS

Zasady składania i wypełniania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA

Zasady wypełniania dokumentu polecenie przelewu / wpłaty gotówkowej należności ZUS z tytułu składek

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych (Załącznik: Kody wykorzystywane w dokumentach ubezpieczeniowych)

Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Elektroniczne przekazywanie dokumentów do ZUS

Zasady elektronicznego przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS

Ubezpieczenie wypadkowe

Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe za okres od 1 stycznia 2003 r.

LINKI: Ranking funduszy emerytalnych

Przed użyciem strony "Zakład Ubezpieczeń Społecznych | Składki na ZUS" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: