ING Investment Management (Polska) S.A.

Chcesz założyć rachunek maklerski? Kliknij TUTAJ.

ING Securities S.A. w Warszawie

ING SECURITIES S.A. W WARSZAWIE
Pl.Trzech Krzyży 10/14
00-499 WARSZAWA
tel. 820-50-18/19
fax 820-50-93

Strona WWW: https://www.ingsecurities.pl/
"Dom maklerski ING Securities S.A. powstał 21 grudnia 2001 roku w wyniku połączenia dwóch podmiotów: Domu Maklerskiego Banku Śląskiego S.A. oraz ING Baring Securities (Poland) S.A. Doświadczenia obu podmiotów w różnych segmentach rynku pozwoliły na stworzenie oferty skierowanej zarówno dla Klientów indywidualnych jaki i instytucjonalnych. Zaliczamy się do największych i najsilniejszych kapitałowo domów maklerskich w Polsce. Naszym właścicielem jest ING Bank Śląski S.A., wchodzimy w skład ING Group – dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić naszym Klientom kompleksową obsługę na rynkach finansowych w kraju i za granicą"

Warto pamiętać, że…

Zezwolenia KPWiG, wydanego na wniosek domu maklerskiego, wymaga:
1) wcześniejsza niż w dniu określonym w umowie spłata przez dom maklerski zobowiązań:
a) z tytułu papierów wartościowych o nieoznaczonym terminie wymagalności oraz innych instrumentów finansowych o nieoznaczonym terminie wymagalności,
b) z tytułu pożyczki lub kredytu, w wyniku których powstały zobowiązania podporządkowane;
2) zaliczenie zobowiązań z tytułu papierów wartościowych o nieoznaczonym terminie wymagalności oraz innych instrumentów finansowych o nieoznaczonym terminie wymagalności do kapitałów domu maklerskiego;
3) stosowanie przez dom maklerski innego niż ustalony przez rynek regulowany modelu obliczania stosunku zmiany wartości opcji do zmiany wartości instrumentu bazowego będącego przedmiotem tej opcji;
4) obliczanie wymogów kapitałowych na pokrycie poszczególnych rodzajów ryzyka za pomocą stosowania własnych wewnętrznych modeli zarządzania ryzykiem przez dom maklerski.

INNE ODNOŚNIKI: Giełdy zagraniczne | Analizy giełdowe | Kursy akcji | Inwestowanie na giełdzie | Biura maklerskie | Notowania giełdowe | Kursy walut

Przed użyciem strony "ING Investment Management (Polska) S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: