Erste Securities Polska S.A.

Chcesz założyć rachunek maklerski? Kliknij TUTAJ.

Erste Securities Polska S.A.

Dane adresowe:

ERSTE SECURITIES POLSKA S.A.
Saski Crescent
ul.Królewska 16
00-103 WARSZAWA
tel. 538-62-00, 330-62-00
fax 538-62-02, 330-62-02

Strona WWW: https://www.esp.pl/
"Dom Inwestycyjny Erste Securities Polska S.A. to jeden z głównych uczestników Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Aktywnie działamy na polskim rynku kapitałowym od 1995 roku oferując pełen zakres profesjonalnych usług finansowych, zarówno na rynku publicznym jak i niepublicznym."

Warto pamiętać, że…

Spółka publiczna jest obowiązana do:
1) niezwłocznego przekazywania informacji, w zakresie określonym w art. 69 ustawy o ofercie publicznej, równocześnie Komisji, agencji informacyjnej oraz spółce prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są akcje tej spółki;
2) przekazywania Komisji, nie później niż do dnia poprzedzającego wyznaczony dzień walnego zgromadzenia, wykazu akcjonariuszy uprawnionych do udziału w tym zgromadzeniu, z określeniem liczby akcji i głosów z akcji przysługujących każdemu z nich;
3) równoczesnego przekazywania Komisji, agencji informacyjnej oraz spółce prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są akcje tej spółki, w terminie 7 dni od dnia odbycia walnego zgromadzenia, wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na tym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

INNE ODNOŚNIKI: Giełdy zagraniczne | Analizy giełdowe | Kursy akcji | Inwestowanie na giełdzie | Biura maklerskie | Notowania giełdowe | Kursy walut

Przed użyciem strony "Erste Securities Polska S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: