Zmiana danych w rejestrze KRS / KRS-D 2

Wniosek o zmianę danych wierzyciela w rejestrze dłużników niewypłacalnych (KRS-D2 )

Link do odpowiedniego formularza na serwerze Ministerstwa Sprawiedliwości:

Formularz KRS – format RTF, 336KB
Formularz KRS – format PDF, 138KB

>>> POWRÓT
do listy formularzy KRS

Warto pamiętać, że…

W rejestrze dłużników niewypłacalnych zamieszcza się następujące dane:

1) oznaczenie dłużnika, zgodnie z art. 35 ustawy o KRS,

2) podstawę wpisu wraz z sygnaturą akt sprawy upadłościowej lub postępowania o wyjawienie majątku w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu egzekucyjnym; w sprawie dłużników, którzy nie zaspokoili wierzycieli, oraz w sprawach dłużników, o których mowa w art. 1086 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego – oznaczenie tytułu wykonawczego i wierzyciela oraz kwotę wierzytelności – w przypadku wierzytelności pieniężnych lub opis wierzytelności – w przypadku wierzytelności niepieniężnych; w przypadku wierzytelności solidarnych ujawnieniu w rejestrze podlega jedynie wierzyciel wnoszący o dokonanie wpisu z oznaczeniem, że jest to wierzytelność wynikająca z zobowiązania solidarnego,

3) datę wpisu oraz datę złożenia wniosku o wpis, jeżeli wpisu dokonano na wniosek.

Czym jest Skarbiec.Biz?

Skarbiec.Biz jest największym w Polsce portalem zajmującym się rynkiem kapitałowym, który zachowuje pełną niezależność od banków, firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych.