Zmiana oprocentowania lokat w mBanku


Zmiana oprocentowania lokat w mBanku

5 lipca 2007 r. podwyższeniu ulegają stawki oprocentowania lokat i wybranych produktów kredytowych mBanku. Zmiana związana jest ze wzrostem poziomu stóp procentowych NBP oraz wzrostem stóp rynkowych. Klienci lokujący oszczędności na darmowym rachunku eMAX plus zyskają aż 4%.

eMAX plus to rachunek oszczędnościowy, bez opłaty za otwarcie i prowadzenie, pozwalający na efektywne oszczędzanie przy jednoczesnej stałej dostępności środków. Klient ma może wpłacać dowolne kwoty w dowolnym momencie. Jednocześnie posiadacz rachunku eMAX plus ma możliwość wypłaty całości lub części zgromadzonych środków w każdym momencie, bez utraty odsetek.

Po zmianie Taryfy Opłat i Prowizji oprocentowanie lokat i rachunków oszczędnościowych wyniesie:
oprocentowania rachunków eMAX plus – 4%
oprocentowania rachunków eMAX – 1,70%
oprocentowania lokaty mIKE – 4,20%
oprocentowania mLOKAT:
2 i 3 miesięcznej – 4%
6-miesięcznej – 4,10%
9 i 12 miesięcznej – 4,30%
oprocentowania eMAX lokaty – od 3,20% – do 4,25%, w zależności od lokowanej kwoty
oprocentowania rachunku mBIZNES max – 2,20%

Ponadto mBank zmienia oprocentowanie wybranych kredytów przyznawanych w złotówkach (PLN):
oprocentowania kredytów gotówkowych we wszystkich pasmach – od 15,45%
oprocentowania kredytu mPLAN hipoteczny dla mikrofirm – 8%
Jednocześnie, w związku z podwyżkami stóp procentowych przez Bank Centralny Szwajcarii i wzrostem stawki LIBOR 3M w CHF od początku roku o 59 pb, oprocentowania kredytu mPLAN hipoteczny w CHF dla mikrofirm wzrasta do 5,40%.

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: