Współpraca nauki i biznesu – drogą do sukcesu

Artykuł sponsorowany

Współpraca nauki i biznesu – drogą do sukcesu


Szymon Gawryszczak
Prezes Zarządu ARI Sp. z o.o.
Wejście do Unii Europejskiej otworzyło polskim przedsiębiorstwom ogromne możliwości w sferze podnoszenia ich konkurencyjności i innowacyjności. Jednak jak pokazują statystki, nasz kraj nadal klasyfikowany jest wśród najmniej innowacyjnych państw członkowskich Unii. Wynika to m.in. z  niedostatecznego współdziałania obszarów nauki i biznesu. O możliwościach kooperacji tych dwóch środowisk w naszym regionie rozmawiamy z Szymonem Gawryszczakiem – Prezesem Zarządu Agencji Rozwoju Innowacji z Wrocławia.

Redakcja: Skąd  pomysł na  stworzenie Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii – DOTWIT?

Szymon Gawryszczak: W Polsce istnieje wiele innowacyjnych firm, które śmiało mogą konkurować na rynkach Europy Zachodniej. Jednak polska gospodarka, jako całość, jest w dalszym ciągu mało innowacyjna. Powszechnie uważa się, iż rozwój gospodarczy jest wynikiem kilku czynników, z których ścisła współpraca nauki i biznesu to jeden z głównych elementów sukcesu. W wielu przypadkach decyduje nie tylko o innowacyjności poszczególnych projektów, firm, przedsięwzięć, ale ma ogromny wpływ na innowacyjność , a przez to i na rozwój gospodarki kraju. W Polsce nadal kooperacja tych dwóch środowisk jest niestety niewystarczająca. Dlatego Agencja Rozwoju Innowacji we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim, Gminą Wrocław oraz Izbą Przemysłowo-Handlową Ziemi Kłodzkiej realizuje przedsięwzięcie jakim jest DOTWIT, który jest miejscem kontaktu i kooperacji nauki i biznesu.

Redakcja: Czym dokładnie zajmuje się DOTWIT?

Szymon Gawryszczak: Jest to platforma współpracy przedsiębiorców i naukowców z Dolnego Śląska. Stanowi punkt pierwszego kontaktu dla firm chcących pozyskać wiedzę i technologię z uczelni oraz naukowców zainteresowanych komercjalizacją badań. DOTWIT zatrudnia wykwalifikowanych konsultantów, którzy udzielają porad i profesjonalnej pomocy przy komercjalizacji wynalazków i usług pochodzących z uczelni wyższych Dolnego Śląska. Ponadto, nieodpłatnie pomagamy przedsiębiorcom w diagnozie potrzeb technologicznych z wykorzystaniem Narzędzia Audytu Technologicznego.

Redakcja: Do czego i komu ma służyć Narzędzie Audyt Technologiczny?

Szymon Gawryszczak: To pierwszy w Polsce informatyczny program ekspercki, który pozwoli przedsiębiorcy na ocenę pozycji konkurencyjnej jego firmy oraz analizę potrzeb w zakresie pozyskania wiedzy z zewnątrz – z uczelni i jednostek badawczych. Celem nadrzędnym Narzędzia Audytu Technologicznego jest umożliwienie przeprowadzania kompleksowej oceny działania firmy w celu wzmocnienia jej pozycji rynkowej i wzrost innowacyjności. Narzędzie to będzie zaimplementowane w formie interaktywnego programu komputerowego, rozprowadzanego na płytach CD lub pobieranego ze strony internetowej www.dotwit.pl.

Redakcja: Czy każdy przedsiębiorca może skorzystać z tego narzędzia?

Szymon Gawryszczak: Oferta skierowana jest do przedsiębiorstw z regionu Dolnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich firm, realizujących Dolnośląską Strategię Innowacji. Do programu zapraszamy także przedsiębiorców zainteresowanych transferem technologii lub wdrażaniem nowych rozwiązań do organizacji.

Redakcja: Czyli biznes i nauka mogą w końcu połączyć siły?

Szymon Gawryszczak: Tak, DOTWIT daje już taką możliwość. Biznes, oprócz wspomnianego wcześniej audytu technologicznego, otrzyma profesjonalne doradztwo i wiedzę w zakresie innowacyjności i wdrażania nowych rozwiązań. Naukowcy z kolei mogą podnieść poziom swoich badań oraz zwiększyć skuteczność komercjalizacji ich wyników. Zapewniamy im wsparcie w nawiązywaniu współpracy z firmami, umożliwiamy umieszczanie ofert badawczych w Bazie Ofert Innowacyjnych Ośrodka oraz dostarczamy wiedzę i informacje na temat możliwości transferu wiedzy i technologii.

Więcej na stronie: www.dotwit.pl

Lider Projektu – Agencja Rozwoju Innowacji Sp. z o.o.
Partnerzy Projektu: Uniwersytet Wrocławski, Gmina Wrocław oraz Izba Przemysłowo – Handlowa Ziemi Kłodzkiej.

 

Oceń ten artykuł: